×

Туристички промет у Републици Србији у периоду јануар-новембар 2021. године

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-новембар 2021. године у Републици Србији боравило је укупно 2.379.014 туриста, што је за 37 % више у односу на првих 11 месеци 2020. године), од чега је домаћих било 1.589.476 (22 % више у односу на исти период 2020.) или 67 % од укупног броја гостију, а иностраних 789.538 (+ 86 %), односно 33 % од укупног броја гостију. Ови подаци не обухватају податке за територију АП Косово и Метохија.

Табела 1. Број туриста по врстама туристичких места

 

Укупно

%

2021/2020.

Домаћи туристи

%

2021/2020.

Страни туристи

%

2021/2020.

Република Србија

2.379.014

+37%

1.589.476

+22%

789.538

+ 86 %

Београд-градска насеља

511.731

+ 73 %

121.702

+ 42 %

390.029

+ 86 %

Нови Сад-градска насеља

111.853

+ 71 %

51.152

+ 50 %

60.701

+ 94 %

Бањска места

638.233

+ 26 %

568.926

+ 19 %

69.307

+ 132 %

Планинска места

501.749

+ 15 %

431.632

+ 12 %

70.117

+ 37 %

Остала туристичка места

496.048

+ 40 %

336.440

+ 26 %

159.608

+ 85 %

Остала места

119.400

+ 66 %

79.624

+ 41 %

39.776

+ 152 %

Ноћења домаћих и страних туриста по врстама туристичких места 

У периоду јануар-новембар 2021. године остварено је укупно 7.609.701 ноћења (што је за 28 % више у односу на исти период 2020. године), од чега су домаћи туристи остварили 5.394.232 ноћења (14 % више у односу на исти период 2020. године), што чини 71 % од укупног броја остварених ноћења, а инострани 2.215.469 (+ 87 %) или 29 % од укупног броја остварених ноћења.

Мерено бројем остварених ноћења, домаћи гости су највише боравили у бањским местима (42 %), затим следе планинска места (28 %). Инострани гости највише су боравили у Београду (49 %), затим следе „Остала туристичка места“ (19 %), итд.

Табела 2. Остварена ноћења по врстама туристичких места

 

Укупно

%

2021/2020.

Домаћи туристи

%

2021/2020.

Страни туристи

%

2021/2020.

Република Србија

7.609.701

+ 28 %

5.394.232

+ 14 %

2.215.469

+ 87 %

Београд-градска насеља

1.417.438

+ 77 %

337.298

+ 29 %

1.080.140

+ 101 %

Нови Сад-градска насеља

290.261

+ 94 %

129.161

+ 65 %

161.100

+ 126 %

Бањска места

2.517.960

+ 18 %

2.284.256

+ 12 %

233.704

+ 123 %

Планинска места

1.743.002

+ 4 %

1.528.347

+ 4 %

214.655

+ 3 %

Остала туристичка места

1.342.420

+ 38 %

915.401

+ 23 %

427.019

+ 88 %

Остала места

298.620

+ 58 %

199.769

+ 32 %

98.851

+ 169 %

 

Табела 3. Остварена ноћења домаћих туриста у изабраним туристичким местима

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, домаћи туристи у периоду јануар-новембар 2021. године највише су боравили у Сокобањи (730.204 ноћења, што је 15 % више у односу на период јануар-новембар 2020. године), затим следе Врњачка бања, Златибор, Београд, Копаоник итд.

Изабрана места

Ноћења домаћих туриста

% 2021/2020.

Сокобања

730.204

+ 15 %

Врњачка Бања

708.947

+ 8 %

Златибор

504.232

+ 3 %

Београд

337.298

+ 29 %

Копаоник

319.413

0 %

Тара

151.741

+ 10 %

Дивчибаре

132.825

- 12 %

Нови Сад

129.161

+ 65 %

Бања Врдник

114.422

+ 39 %

Стара Планина

68.868

- 12 %

 

Табела 4. Остварена ноћења иностраних туриста у изабраним туристичким местима 

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, инострани туристи у периоду јануар-новембар 2021. године највише су боравили у Београду 1.080.140 ноћења, 101 % више у односу на исти период 2020. године), затим следе Нови Сад, Златибор, Врњачка бања, Копаоник итд.

Изабрана места

Ноћења страних туриста

% 2021/2020.

Београд

1.080.140

+ 101 %

Нови Сад

161.100

+ 126 %

Златибор

105.629

+ 70 %

Врњачка бања

99.834

+ 252 %

Копаоник

54.650

- 39 %

Бања Ковиљача

40.326

+ 115 %

Суботица

38.466

+ 138 %

Крагујевац

21.621

+ 111 %

Бања Врдник

18.025

+ 192 %

Бања Палић

14.855

+ 222 %

 

Табела 5. Остварена ноћења иностраних туриста по земљама

Од иностраних земаља, највећи број ноћења у периоду јануар-новембар 2021. године остварили су туристи из Босне и Херцеговине са 203.115 ноћења, што је 66 % више у поређењу са истим периодом 2020. године), затим следе туристи из Турске, Русије, Црне Горе, Индије итд.

Земља

Ноћења страних туриста

% 2021/2020.

Босна и Херцеговина

203.115

+ 66 %

Турска

183.802

+ 80 %

Руска Федерација

155.672

+ 91 %

Црна Гора

141.932

+ 89 %

Индија

136.668

2)

Немачка

110.557

+ 104 %

Северна Македонија

105.893

+ 106 %

Кина

104.742

 + 90 %

Хрватска

70.866

+ 22 %

Румунија

69.263

- 6 %

* Извор: Републички завод за статистику Србије (Саопштење УТ10 за новембар 2021.)

** За Београд подацима је обухваћена и организациона јединица у саставу железнице која послује као „Кола за спавање и ручавање”.

2) Индекс је већи од 999.

Комплетно Саопштење РЗЗС за новембар 2021. године може се преузети овде.

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије