×

Свечана додела награде Туристички цвет 15. децембра 2022. године

УНЕСКО резервати биосфере

У нашој држави значајну ознаку УНЕСКО резервата биосфере носе Бачко Подунавље и планина Голија, јединствени локалитети испуњени разноврсним биљним и животињским светом, који бисмо неизоставно желели да сачувамо за наредна поколења.

Бачко Подунавље
Сазнајте више